Omnishop Central

Ajourhold av data

Web basert admin grensesnitt

Rapporter - Oversikt

Rapporter - Drill down

Sentrale og lokale kampanjer

Omnishop Agent

Butikkregister

Import av data