Vår historie

Definit AS ble etablert i 2008 og fungerte frem til 2013 som et konsulentselskap med fokus på spesialutvikling av programvare for forretningsstøtte og administrasjon.

Vi som startet selskapet hadde bl.a. bakgrunn fra et prosjekt i 2004-2008 med utvikling av felles butikkdata og logistikkløsninger for helsekostbransjen i Norge. Programvaren som ble utviklet i dette prosjektet var en ubetinget suksess, men bransjen var gjennom store utfordringer de påfølgende årene og kun en av de tre kjedene som stod bak prosjektet eksisterer i dag.

I 2014 ble vi kontaktet av den gjenværende kjeden med forespørsel om å overta rettigheter og ansvar for videreutvikling av programvaren. Vi tok da en beslutning om avvikle prosjekter og kunder som ikke var relatert til disse produktene. Tiden frem til nå har vi brukt til å modernisere, utvide og oppgradere løsningene.

Vi er nå en rendyrket leverandør av programvare for butikkdrift og kjedestyring. Produktene er allerede levert til andre kunder og fremover ønsker vi å tilby dem til enda flere.


Anders Ulveseth

Produkt- og programutvikler

Lang erfaring med utvikling av programvare for en rekke formål og plattformer. Har også bakgrunn fra ulike stillinger innen ledelse, prosjektstyring og IT-drift.

Jobber i dag hovedsaklig på .net plattformen, supplert med litt java og c/c++ når anledningen byr seg.

anders@definit.no 454 01 840 github/andulv

Even Jespersen

Support og QA ansvarlig

Utdannet innen IT-drift og nettverksadministrasjon. Erfaring fra logistikk, brukerstøtte og bredt spekter IT-oppgaver.

Ansvarlig for brukerstøtte, dokumentasjon, testing og kvalitetssikring.

even@definit.no 416 98 465

Svein Skorpen

Daglig leder

Bakgrunn som daglig leder / direktør i flere bedrifter samt ulike funksjoner innen økonomi og logistikk.

Har de siste årene først og fremst jobbet som forretningsrådgiver / konsulent knyttet til økonomi, organisering og ledelse. Har vært direkte involvert i og ansvarlig for en rekke IT-prosjekter både som kunde, leverandør og uavhengig rådgiver.

svein@definit.no 482 81 280

Moderne programvare for butikkdrift og kjedestyring