Vår historie

Definit AS ble etablert i 2008 og fungerte frem til 2013 som et konsulentselskap med fokus på spesialutvikling av programvare for forretningsstøtte og administrasjon.

Vi som startet selskapet hadde bl.a. bakgrunn fra et prosjekt i 2004-2008 med utvikling av felles butikkdata og logistikkløsninger for helsekostbransjen i Norge. Programvaren som ble utviklet i dette prosjektet var en ubetinget suksess, men bransjen var gjennom store utfordringer de påfølgende årene og kun en av de tre kjedene som stod bak prosjektet eksisterer i dag.

I 2014 ble vi kontaktet av den gjenværende kjeden med forespørsel om å overta rettigheter og ansvar for videreutvikling av programvaren. Vi tok da en beslutning om avvikle prosjekter og kunder som ikke var relatert til disse produktene. Tiden frem til nå har vi brukt til å modernisere, utvide og oppgradere løsningene.

Vi er nå en rendyrket leverandør av programvare for butikkdrift og kjedestyring. Produktene er allerede levert til andre kunder og fremover ønsker vi å tilby dem til enda flere.


Moderne programvare for butikkdrift og kjedestyring