Drift og support

Vi tilbyr standardiserte og kundetilpassede tjenester for drift og brukerstøtte.

Vårt supportapparat tar fullt driftsansvar for bl.a. ordinære kassepunkter, mobile salgspunkter, selvbetjeningstasjoner, bankterminaler og tilknyttet utstyr.

Med lang erfaring fra alle ledd i verdikjeden tar vi også ansvar for backend, integrasjoner og dataflyt hos kjede, grossist og butikk.

Maskinvare og installasjon

Vi leverer alt som trengs for et effektivt kassepunkt. PC, strekkodelesere, kasseskuffer, håndterminal, bankterminaler, rekvisita o.l.

For våre kunder organiserer vi utrulling og installasjon av program- og maskinvare i butikker og salgspunkter over hele landet.

Gode innkjøpsordninger sikrer konkurransedyktige priser uavhengig om det er leveranse av 1 eller 100 kassepunkter.

Spesialutvikling og prosjekter

Vi deltar i, eller leder, implementasjonsprosjekter knyttet til e-handel, butikkdata, logistikk og varehandel.

Med lang erfaring innen programvare, IT, butikkdrift, økonomi og logistikk kan vi bistå med både rådgivning, spesialtilpasning og integrasjon mot andre systemer.

Programvare

I tillegg til programvare for kassepunkt, salg og administrasjon, har vi også løsninger for bl.a. ordrebehandling, innkjøp, kjededrift, integrasjon og ordreutveksling.

Les mer

Definit som totalleverandør

Vår programvare har som ambisjon å dekke det meste av funksjonalitet for butikkdrift og kjedestyring. Det vi er aller best på er knyttet til drift, logistikk, økonomi og IT for kjeder av butikker. Vi har erfaring fra medlemseide kjeder, franchise, kjeder med kun sentraleide butikker og kombinasjoner av disse.

Ved hjelp av samarbeidspartnere og integrasjoner kan vi utvide vår egen programvare med tilknyttede løsninger for regnskap, målrettet markedsføring, kundeklubb, ordrebehandling for grossister, avanserte rapporteringsløsninger, etc.

Fra vårt supportsenter i Bergen leverer vi drift, brukerstøtte, maskinvare, installasjon, vakttelefon, o.l. for salgspunkter over hele landet.